Ακρίβεια

Πρόγραμμα Διακυβέρνησης

Ακρίβεια

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση. Πέρα από τη μέριμνα για τους ανθρώπους που εξ αντικειμένου αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, ειδικά σε καιρούς κρίσεων, τα Κράτη οφείλουν να στρέφουν την προσοχή τους και προς όλους εκείνους που βλέπουν τις υποχρεώσεις τους να αυξάνονται και τα εισοδήματά τους είτε να παραμένουν στάσιμα, είτε να μειώνονται. Αποτελεί υποχρέωση του Κράτους να στέκεται αρωγός στους πολίτες του, ιδιαίτερα σε αυτούς με χαμηλά εισοδήματα.

Μετά την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού και την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, καθώς και την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του πληθωρισμού, μέσα από τις αυξήσεις των τιμών σε αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Οι αυξήσεις στις τιμές έρχονται να δυσκολέψουν περαιτέρω τον Κύπριο πολίτη, που ήδη αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά ψηλό κόστος διαβίωσης στη Δημοκρατία. Οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, με συντάξεις κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, καλούνται να βρουν τρόπους επιβίωσης και κάλυψης των βασικών αναγκών των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους.

Ο στόχος μας είναι απλός: Αξιοπρεπής διαβίωση για όλους.

  • Καθολική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικιακές μονάδες, στη βάση κλιμακωτής επιδότησης, η οποία θα φτάνει μέχρι και το 100%. Ολοκληρωμένη πρόταση περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο «Ενέργεια» του Προγράμματος Διακυβέρνησης.
  • Να διερευνηθεί η δυνατότητα διεκδίκησης από την Ε.Ε. περαιτέρω μείωσης του φόρου κατανάλωσης, ώστε να μην επιβαρύνεται δυσανάλογα ο καταναλωτής σε ενδεχόμενες νέες αυξήσεις.
  • Πλήρης απόδοση της ΑΤΑ, με βάση τη διακύμανση του πληθωρισμού και διεύρυνσή της για όλους τους εργαζομένους.
  • Επαναφορά της μείωσης του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από το 19% στο 9% (διεκδίκηση εξαίρεσης από την Ε.Ε.).
  • Κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.
  • Φορολόγηση των απροσδόκητα υπέρογκων κερδών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.
  • Βιώσιμο μοντέλο αστικών συγκοινωνιών και γενικότερα μέσων μαζικής μεταφοράς.
Scroll to Top