Πολιτισμός

Πρόγραμμα Διακυβέρνησης

Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός είναι συνυφασμένος με την ανάπτυξη κάθε κοινωνίας και αποτελεί τον ποιοτικό δείκτη για το βάθος της.

Μέσα από τον Πολιτισμό, μπορούμε να ψηλαφίσουμε την Ιστορία χιλιετιών που κουβαλάει ο τόπος μας και ο λαός μας, σμιλεμένη με την εμπειρία, την ανθρωπιά και την αγάπη για δημιουργικότητα. Είναι η πυξίδα μας τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον της πνευματικής μας εξέλιξης.

Ως εκ τούτου, η στήριξη και η περαιτέρω ανάπτυξη του Πολιτισμού ενισχύει και εξελίσσει το ήθος, την κουλτούρα και το πνεύμα της κοινωνίας, ωθώντας την σε νέα μονοπάτια δημιουργικότητας και διευρύνοντας τα ήδη υπάρχοντα. Ειδικά σε μια πατρίδα υπό κατοχή, οι Τέχνες και ο Πολιτισμός αποκτούν ακόμη περισσότερη σημασία.

Χαιρετίζουμε την πρόσφατη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού. Δεν μπορούμε όμως να μην καταγράψουμε ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι του Πολιτισμού ‒και εν γένει ο ίδιος ο Πολιτισμός‒ βιώνουν μια άνευ προηγουμένου απαξίωση από την κυβέρνηση. Έχουν σε μεγάλο βαθμό τεθεί στο περιθώριο, με αποτέλεσμα να υφίσταται περιορισμούς και η ίδια η δημιουργικότητά τους. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο του εγκλεισμού και των περιορισμών, που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας, η κυβέρνηση αρκέστηκε στην καταβολή πενιχρών επιδομάτων, και αυτών με τεράστια χρονική καθυστέρηση.

Η υποβάθμιση του Πολιτισμού δεν περιορίστηκε μόνο στην οικονομική διάσταση, αλλά επεκτάθηκε και στους ίδιους τους ανθρώπους του Πολιτισμού. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουμε καταγράψει αρκετές περιπτώσεις λογοκρισίας, όπως και προσπάθειες φίμωσης και στοχοποίησης καλλιτεχνών για τα έργα τους, που πολλές φορές θυμίζουν μεσαιωνικές πρακτικές. Η διεξαγωγή πειθαρχικών ερευνών εναντίον εικαστικού καλλιτέχνη, η ακύρωση θεατρικών παραστάσεων λόγω «ακατάλληλων» σκηνών και το «κόψιμο» κινηματογραφικών ταινιών είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Στόχος μας είναι ο Πολιτισμός και οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν να έχουν τη θέση που τους αρμόζει στην κυπριακή κοινωνία. Να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της πολιτείας μας, ως ατμομηχανή της ψυχής, του πνεύματος και της δημιουργίας.

Η πρότασή μας περιλαμβάνει θέσεις για την πολιτιστική δραστηριότητα και τους καλλιτέχνες-δημιουργούς που είναι εναρμονισμένες με το στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του Πολιτισμού.

Οριζόντια πρόταση για την εκπόνηση και υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό, η οποία να συνδιαμορφωθεί με τους ανθρώπους του Πολιτισμού, ώστε να παρέχει τα εφόδια και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη καλλιτεχνική δημιουργία.

 • Σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τον Πολιτισμό, με διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην κατανομή τους και απαλλαγή από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στη χορήγησή τους.
 • Ριζική αναθεώρηση των κριτηρίων για Επιχορήγηση των Φορέων του Πολιτισμού. Συμπερίληψη των Τομέων Πολιτισμού και Δημιουργίας, στους τομείς στους οποίους θα διατεθούν κονδύλια στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ακριβώς συμβαίνει στα πλείστα ευρωπαϊκά κράτη και όπως προέτρεψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Αξιοποίηση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ούτως ώστε να συμβάλει σε ουσιαστική αναβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη, προβολή και προώθηση της κυπριακής πολιτιστικής δημιουργίας, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, στη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και στην καταγραφή, διαφύλαξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 • Εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών.
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πολιτιστικούς χώρους ατόμων με κινητικά προβλήματα ή άλλες δυσκολίες και διεύρυνση της δυνατότητας άτομων με προβλήματα όρασης να απολαμβάνουν έντυπα έργα με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Ρύθμιση υποχρέωσης των ΜΜΕ να παρουσιάζουν έργα Κύπριων δημιουργών.

Αποφασιστική και πολύπλευρη στήριξη των καλλιτεχνών. Όλοι οι άνθρωποι του Πολιτισμού και της δημιουργίας πρέπει να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να αξιοποιούν το έργο που παράγουν. Η ανεργία, η εργασιακή ανασφάλεια και η απουσία επαρκών συντάξεων είναι σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δημιουργοί.

 • Νομοθετική κατοχύρωση των δημιουργών, μέσω ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου.
 • Άμεση αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων του Πολιτισμού και της δημιουργίας, για δίκαιη αντιμετώπιση στην αμοιβή, στις συλλογικές συμβάσεις και στις συνθήκες εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί η συλλογική εκπροσώπησή τους και η κοινωνική τους ασφάλιση.
 • Επαναφορά του τιμητικού επιδόματος για συνταξιούχους και μάχιμους δημιουργούς, όπως αυτό δινόταν μέχρι το 2013.
 • Θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των φορέων του Πολιτισμού στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν ως ισότιμοι εταίροι στην πολιτιστική διαδικασία, συμμετέχοντας σε όλα τα όργανα παραγωγής πολιτιστικής πολιτικής.
 • Συντήρηση και αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών και δημιουργία νέων, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των καλλιτεχνών και θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των ίδιων, όπως και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών.
 • Αποφασιστική προώθηση των διαδικασιών για ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, με διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του.
 • Επαναφορά της χωροθέτησης και του αρχικού σχεδιασμού για ανέγερση της νέας Κρατικής Βιβλιοθήκης στην Αρχιγραμματεία (παλαιό Υπουργείο Οικονομικών). Ουσιαστική αναβάθμιση όλων των δημόσιων, πανεπιστημιακών, δημοτικών και κοινοτικών βιβλιοθηκών, με παράλληλη προώθηση προγραμμάτων φιλαναγνωσίας.
 • Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Λογοτεχνίας, όπου θα καταγράφεται και θα παρυσιάζεται η συγγραφική δραστηριότητα των Κύπριων λογοτεχνών.
 • Δημιουργία Κέντρου Κινηματογράφου, με πρωταρχικό στόχο την απρόσκοπτη προώθηση και προβολή της κυπριακής ταινίας, την ανάπτυξη και παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τη δημιουργία κινηματογραφικού αρχείου.
 • Ανέγερση Μουσείου Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης, με στόχο την προβολή και ενίσχυση της σύγχρονης κυπριακής εικαστικής δημιουργίας και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας σε θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.
 • Διεύρυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, ούτως ώστε να καταστεί μια πλήρης ορχήστρα, στα πρότυπα ανάλογων ορχηστρών του εξωτερικού.
 • Στήριξη και αναβάθμιση του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης, με στόχο τη διάσωση, αρχειοθέτηση, προβολή και ενίσχυση της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας.
 • Στήριξη της Τέχνης του χορού, σύγχρονου και παραδοσιακού, μέσα από την αξιοποίηση των στεγών Χορού, καθώς και των σχετικών σωματίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
 • Έλεγχος και λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τον εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης και παράλληλη επέκταση του θεσμού σε μεγάλα ιδιωτικά κτίρια με ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Το ποσοστό του 1% της δαπάνης για έργα τέχνης να φτάσει σταδιακά στο 5%, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Η προστασία και η προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για την ανάδειξη της Ιστορίας της Κύπρου όσο και για την καθημερινότητα του πολίτη αλλά και των επισκεπτών στο νησί.

 • Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, ώστε να προσελκύσει όσο το δυνατό περισσότερους επισκέπτες, λαμβάνοντας υπόψη τις θρησκευτικές, φυλετικές, εθνικές και άλλες ποικιλομορφίες των ατόμων αυτών.
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση των Μορφωτικών Γραφείων. Το Μορφωτικό Γραφείο της Κύπρου στην Αθήνα - Σπίτι της Κύπρου, το Πολιτιστικό Τμήμα της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Λονδίνο και το Πολιτιστικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο να λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων και της πολιτιστικής διπλωματίας.
 • Αναγνώριση της υψηλής αξίας των Τεχνών στα σχολικά προγράμματα, για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη βελτίωση των πολιτισμικών δεξιοτήτων, που ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών και την ικανότητά τους για αποτελεσματική συμμετοχή σε πολυπολιτισμικά κοινωνικά και εργασιακά περιβάλλοντα αργότερα.
 • Στήριξη και αναβάθμιση του πετυχημένου θεσμού των Μουσικών Σχολείων, του σχολικού θεάτρου, αλλά και άλλων πολιτιστικών δράσεων στο σχολείο. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προώθηση της αναβάθμισης και επέκτασης της Σχολής Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ και δημιουργία Τμήματος Μουσικής σε όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου.
 • Στήριξη της συγγραφικής δραστηριότητας και προώθηση του κυπριακού βιβλίου και της φιλαναγνωσίας γενικότερα. Αύξηση των κονδυλίων για την αγορά βιβλίων Κύπριων συγγραφέων, όπως και για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και εκθέσεις βιβλίου στο εξωτερικό. Εμπλουτισμός όλων των βιβλιοθηκών με το συγγραφικό έργο των Κύπριων συγγραφέων. Επέκταση των σχεδίων για μετάφραση λογοτεχνικών και άλλων έργων στην ελληνική, τουρκική και ξένες γλώσσες.

Ενθάρρυνση και ενίσχυση των διακοινοτικών δραστηριοτήτων, με την παροχή κατάλληλων πόρων και υποδομών, για αποτελεσματική δράση και λειτουργία.

Scroll to Top