Στεγαστική πολιτική

Πρόγραμμα Διακυβέρνησης

Στεγαστική πολιτική

Η ποιότητα του χώρου όπου ζει κάθε άνθρωπος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία, την ευημερία και την ποιότητα της ζωής του. Γι’ αυτό τον λόγο, τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χαρακτηρίσει το δικαίωμα στη στέγη θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ταυτόχρονα, ο παράγοντας «στέγη» επηρεάζει άμεσα και έμμεσα, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά την οργάνωση των αστικών κέντρων.

Ωστόσο η πρόσβαση σε προσιτή κατάλληλη κατοικία δεν είναι αυτονόητη για όλους. Αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα διασφαλίζουν στο κοινωνικό σύνολο το δικαίωμα για αξιοπρεπή στέγαση.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων έχουν επιφέρει τρομακτικές αυξήσεις τόσο στις τιμές αγοράς όσο και στα ενοίκια, ενώ τα εισοδήματα δεν ακολούθησαν τους ίδιους ρυθμούς. Κατά συνέπεια, η θέση των χαμηλά και μέτρια αμειβομένων νοικοκυριών έχει χειροτερέψει. Σε αυτά, προστίθεται η ενεργειακή κρίση και η δυσκολία χρηματοδότησης για απόκτηση κατοικίας.

Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω ζητημάτων εφαρμόζεται πληθώρα στεγαστικών σχεδίων που λειτουργούν αποσπασματικά, χωρίς την ύπαρξη ενός κεντρικού φορέα συντονισμού και ελέγχου. Έτσι, τα σχέδια αυτά δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να επιλύσουν το στεγαστικό πρόβλημα.

Όραμά μας είναι κανένας πολίτης χωρίς αξιοπρεπή στέγη, κανένας πολίτης αποκλεισμένος από τα όσα τού διασφαλίζουν συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Κάθε πολίτης να μπορεί να απολαμβάνει το δικαίωμά του σε στέγαση που να ικανοποιεί τις ανάγκες του, με σύγχρονες υποδομές, σε πράσινες και ανθρώπινες πόλεις και οικισμούς σε όλη την επικράτεια, με έμφαση στην ύπαιθρο. Οικιστικές μονάδες παντού, με ανακαίνιση εγκαταλελειμμένων κατοικιών και ανέγερση νέων, για να δαμάσουμε την αστυφιλία και να προωθήσουμε την αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων ζευγαριών.

Στόχοι μας είναι:

 • Επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όλων των στεγαστικών σχεδίων.
 • Αύξηση της προσφοράς οικιστικών μονάδων, προσιτών σε νοικοκυριά με μέτριο και χαμηλό εισόδημα.
 • Διάθεση ικανοποιητικών ακινήτων για Κοινωνική Στέγαση.
 • Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης και εφαρμογής όλων των σχεδίων.
  Ο Φορέας θα έχει κεντρικό, συντονιστικό και εποπτικό ρόλο. Θα συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα και θα του αναθέτει εργασίες, χωρίς ο ίδιος να έχει επιχειρηματικό ρόλο, καθώς θα διαχειρίζεται μόνο τα ακίνητα που θα εμπίπτουν στην Κοινωνική Στέγαση.
 • Παροχή φορολογικών, πολεοδομικών και άλλων κινήτρων, ώστε να ενθαρρυνθεί η προσφορά προσιτής αξιοπρεπούς κατοικίας τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση.
  • Για όσα ακίνητα παραδίδονται στον φορέα για Κοινωνική Στέγαση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών, υπό τη μορφή ενοικίου, θα παρέχονται ειδικές φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις.
  • Για κάθε νέο ακίνητο που δίνεται γενικά για ενοικίαση στην ελεύθερη αγορά, θα χορηγούνται ειδικές εκπτώσεις στη φορολογία.
  • Πολεοδομικά κίνητρα σε όλους, όχι μόνο σε ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης, με στόχο την ένταξη περισσότερων πολεοδομικών ζωνών στα εν λόγω κίνητρα.
  • Ουσιαστική βελτίωση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών.
 • Παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων, ώστε να βελτιωθεί το υπάρχον στεγαστικό απόθεμα και να επανέλθουν στην αγορά οικιστικές μονάδες που βρίσκονται σε αδράνεια.
 • Μακροχρόνια μίσθωση από τον Φορέα ακινήτων σε αστικές περιοχές, που είναι εγκαταλελειμμένα ή και επικίνδυνα, ώστε να υπενοικιαστούν σε ιδιώτες οι οποίοι θα τα ανακαινίσουν και θα τα επανεντάξουν στην αγορά ενοικίων ή θα τα διαθέσουν ως φοιτητικές εστίες.
 • Επιβολή ειδικού τέλους αδρανούς ακινήτου στα αστικά κέντρα, με ειδικά κριτήρια αξίας και χρήσης.
 • Αξιοποίηση κρατικής γης ή γης που ανήκει στις τοπικές Αρχές.
  • προγράμματα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (του Φορέα και των τοπικών Αρχών), ώστε να ανεγερθούν σε κρατική γη οικιστικές μονάδες σε προσιτές τιμές, με αυξημένους συντελεστές δόμησης, με χώρους πρασίνου και ενεργειακή ουδετερότητα. Μέρος αυτών, θα παραχωρείται στον Φορέα για Κοινωνική Στέγαση.
  • Αγορά οικοπέδων από τον Φορέα, τα οποία στη συνέχεια θα εντάσσονται σε προγράμματα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για ανέγερση οικιστικών μονάδων σε προσιτές τιμές.
 • Νέα αποτελεσματικά σχέδια Κοινωνικής Στέγασης και ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Επαναξιολόγηση και επανασχεδιασμός των τρεχόντων προγραμμάτων στέγασης και δημιουργία νέων, σε συνδυασμό με την επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση.
  • Ένταξη της στεγαστικής πολιτικής στις δράσεις που τυγχάνουν στήριξης από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).
 • Επιβολή τέλους αδρανών ακινήτων σε αστικές ζώνες για ακίνητα πέραν μιας συγκεκριμένης αξίας και/ή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για ιδιοκτησίες που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη αξία.
 • Επιβολή τέλους διανυκτέρευσης στα υποστατικά ενοικίασης μέσω AirBnB, στα πρότυπα των ξενοδοχειακών μονάδων.
 • Εξοικονόμηση κονδυλίων από υφιστάμενες χορηγίες και δάνεια από το Κράτος (επιδότηση ενοικίου κλπ.).
Scroll to Top